РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Сектор малого підприємництва відіграє важливу роль в національній економіці, оскільки дозволяє вирішити гострі соціальні проблеми, сформувати середній клас як важливу умову політичної стабільності суспільства та суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності національної економіки.

Яскравим прикладом розвитку малого підприємництва є досвід Польщі, яка після розпаду Радянського союзу мала схожі з Україною стартові умови, але за роки незалежності змогла досягнути значного економічного зростання. 

Експерти зазначають, що навіть у роки комунізму в Польщі функціонували малі приватні фірми, а також фермерські господарства, тож поляки не втрачали притаманний їм дух підприємництва. Коли після падіння комунізму у Польщі запанували вільноринкові відносини, багато польських сімей охоче розпочали власний бізнес.

Голова Польсько-української господарчої палати, екс-міністр економіки Польщі Яцек Пєхота зазначає, що «Саме завдяки малому й середньому бізнесу польська економіка є однією з найуспішніших серед постокомуністичних держав, а поляки з кожним роком стають багатшим народом»

На початку своєї незалежності Польський уряд в першу чергу спрямував свої зусилля саме на розвиток малого та середнього бізнесу. І якщо на початку 90-х малі й середні підприємства створювали менше 30% валового внутрішнього продукту Польщі, то сьогодні цей показник вже близько 54%. В Україні відповідний показник становить лише 15%. Крім, понад 90% поляків, які працюють у приватному секторі, працевлаштовані на підприємствах малого й середнього бізнесу.

Звичайно, умови ведення бізнесу в Польщі та Україні значно відрізняються, про що свідчить показники рейтингу «Doing Business», який щорічно публікує Світовий банк. Цей рейтинг складається з 10 індикаторів,аналіз яких дозволяє охарактеризувати бізнес-клімат та визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують ділову активність підприємств:

– реєстрація підприємств;

– отримання дозволів на будівництво;

– підключення до системи електропостачання;

– реєстрація власності;

– кредитування;

– захист інвесторів;

– оподаткування;

– міжнародна торгівля;

– забезпечення виконання контрактів;

– ліквідація підприємств.

Динаміка рейтингу «Doing Business» для України та Польщі

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Польща 72 76 72 70 62 55 45 32 25 24
Україна 144 145 142 145 152 137 112 96 83 80

 

Як видно із графіка Україна почала показувати позитивну динаміку і підвищуватися в рейтингу починаючи з 2012 року. За останні 6 років наша країна зробила значні кроки у сфері легкості ведення бізнесу і піднялася із 152 місця у 2012 до 80 у 2017 році. Однак ми не змогли піднятися навіть до рівня Польщі 2008 року. Як бачимо Польща у 2008 році займала 72 позицію у рейтингу, а на сьогодні вона знаходиться на  24 сходинці у рейтингу.

Таке досягнення можна пояснити цілеспрямованою державною політикою. В Польщі вже протягом 25 реалізовується комплексна програма підтримки малих і середніх підприємств. Вона полягає в ухваленні сприятливого для підприємців законодавства та створенні розгалуженої системи підтримки малого бізнесу. Сучасна політика розвитку підприємництва, особливо щодо малих підприємств, робить найбільший акцент на таких питаннях:

 • спрощення адміністративних процедур та зменшення адміністративних навантажень,
 • збільшення доступності зовнішніх джерел фінансування,
 • просування експорту і збільшення інноваційності підприємств,

поліпшення співробітництва між ними.

Крім того, у Польщі функціонує Польське агентство розвитку підприємництва, яке є ініціатором створення мережі регіональних центрів сприяння малим і середнім підприємствам. Ці установи надають на безоплатній основі або за преференційними ставками послуги з інформування, консалтингу та навчання, а також допомагають підприємцям отримувати дотації на свої бізнес-проекти з державного бюджету та фондів ЄС.

Не в останню чергу, саме завдяки послідовній та виваженій політиці держави щодо розвитку МСП Польща досягла значних успіхів у економіці.

У свою чергу Україна зараз також намагається активно впроваджувати успішний європейський досвід, у тому числі досвід Польщі.

Зараз в Україні діє Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, в якій уряд поєднав найкращі інструменти розвитку МСП 

Реалізація Стратегії здійснюється за такими стратегічними напрямами:

 • створення сприятливого середовища для розвитку МСП;
 • розширення доступу МСП до фінансування;
 • спрощення податкового адміністрування для МСП;
 • популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок;
 • сприяння експорту/інтернаціоналізації МСП;
 • підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

Вже зараз в Україні існує багато дієвих програм, ініційованих  міжнародними організаціями щодо підтримки МСБ в Україні.

Серед них є дві програми загальнонаціонального масштабу, які підтримуються Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

 1. Програма ЄС щодо підтримки малого та середнього бізнесу (COSME) Competiveness o fSmall and Medium Enterprises. COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом 2,3 млрд. євро. Метою програми є полегшення виходу на зовнішні ринки, поліпшення умов для підвищення конкурентоспроможності та формування культури ведення бізнесу.
 2. Проект UNLIMIT UKRAINE, який ініціювала Європейська Бізнес Асоціація з метою надання поштовху молодому українському бізнесу до зростання та розвитку.

Ефективні європейські інструменти, які довели свою ефективність, у тому числі у Польщі, можуть і повинні бути використані в українському середовищі. Однак для цього необхідні докорінні зміни як у сфері державного управління, так і на рівні свідомості кожного громадянина, особливо молоді.

Так, у Польщі предмет «підприємництво» є обов’язковим у середній школі. Молодь навчається мистецтва бізнесу в бізнес-інкубаторах, де має можливість отримати консультацію щодо ведення власної справи, отримати безкоштовний офіс, а також необхідну технічну інфраструктуру для розгортання господарської діяльності.

Інженерна академія також намагається перейняти цей досвід. Зараз діє, відкритий у минулому році на базі кафедри економіки підприємства, академічний Бізнес-інкубатор. Де ми також намагаємося надихати студентство на організацію власної справи, сприяти розвитку їх підприємницьких здібностей та поглиблювати знання з економіки.